Pro vstup do menu nastavení auto kamery je potřeba nejdříve vypnout Wi-Fi dlouhým stisknutím pravého tlačítka na těle přístroje. Wi-Fi-ON

Je-li Wi-Fi zapnutá, na displeje auto kamery se zobrazí ikona stavu Wi-Fi a heslo.

Connected-WI-FI

Chcete-li se dostat do nabídky nastavení auto kamery v průběhu nahrávaní záznamu, musíte nejprve zastavit nahrávání pomocí tlačítka
poté kliknout na tlačítko menu a otevřít nabídku nastavení menu-tlac